Death Wish II #nude

Съпруга на туристите:MELODY SANTANGELLO

MELODY SANTANGELLO в DEATH WISH II (1982) 00:26

Момичето на Nirvana 2:LESLIE GRAVES

Карол Кърси:РОБИН ШЕРУУД

РОБИН ШЕРУУД в DEATH WISH II (1982) 02:06 РОБИН ШЕРУУД в DEATH WISH II (1982) 01:41

Росарио, прислужницата на Келси:СИЛВАНА ГАЛАРДО

СИЛВАНА ГАЛАРДО в DEATH WISH II (1982) 00:23 СИЛВАНА ГАЛАРДО в DEATH WISH II (1982) 00:31 СИЛВАНА ГАЛАРДО в DEATH WISH II (1982) 01:39